เพียงแผ่นเดียว หนึ่งชั้น ภาษาญี่ปุ่น

一重 แปลว่า
(一重 อ่านว่า ひとえ[hito e])

เพียงแผ่นเดียว หนึ่งชั้น ภาษาญี่ปุ่น 一重

ตัวอย่างประโยค 一重 ภาษาญี่ปุ่น

奴は 紙一重のところで 命を助けてくれたのですぞ。

ใส่ความเห็น