สิ่งไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ภาษาญี่ปุ่น

必要悪 แปลว่า
(必要悪 อ่านว่า ひつようあく[hitsu-yō aku])

สิ่งไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ภาษาญี่ปุ่น 必要悪

ตัวอย่างประโยค 必要悪 ภาษาญี่ปุ่น

政府はやつを必要悪としてた

ใส่ความเห็น