คนเลี้ยงแกะ ภาษาญี่ปุ่น

羊飼い แปลว่า
(羊飼い อ่านว่า ひつじかい[hitsuji kai])

คนเลี้ยงแกะ ภาษาญี่ปุ่น 羊飼い

ตัวอย่างประโยค 羊飼い ภาษาญี่ปุ่น

羊飼い

ใส่ความเห็น