เพลงฮิต เพลงยอดนิยม ภาษาญี่ปุ่น

ヒット曲 แปลว่า
(ヒット曲 อ่านว่า ひっときょく[hitto kyoku])

เพลงฮิต เพลงยอดนิยม ภาษาญี่ปุ่น ヒット曲

ตัวอย่างประโยค ヒット曲 ภาษาญี่ปุ่น

知ってる? これ1966年のヒット曲

ใส่ความเห็น