ด้านซ้ายบน ภาษาญี่ปุ่น

左上 แปลว่า
(左上 อ่านว่า ひだりうえ[hidari ue])

ด้านซ้ายบน ภาษาญี่ปุ่น 左上

ตัวอย่างประโยค 左上 ภาษาญี่ปุ่น

気をつけろ 左上にいるぜ

ใส่ความเห็น