บริษัทฮิตาชิ ภาษาญี่ปุ่น

日立 แปลว่า
(日立 อ่านว่า ひたち[hi-tachi])

บริษัทฮิตาชิ ภาษาญี่ปุ่น 日立

ตัวอย่างประโยค 日立 ภาษาญี่ปุ่น

日立ち上がるかもしれないように

ใส่ความเห็น