เก็บไว้อย่างดี เก็บเป็นสมบัติ ภาษาญี่ปุ่น

秘蔵 แปลว่า
(秘蔵 อ่านว่า ひぞう[hi zō])

เก็บไว้อย่างดี เก็บเป็นสมบัติ ภาษาญี่ปุ่น 秘蔵

ตัวอย่างประโยค 秘蔵 ภาษาญี่ปุ่น

秘蔵のクラフトビールを 勧めてくるわよ

ใส่ความเห็น