การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ภาษาญี่ปุ่น

非常事態宣言 แปลว่า
(非常事態宣言 อ่านว่า ひじょうじたいせんげん[hiji ~youjitaisengen])

การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ภาษาญี่ปุ่น 非常事態宣言

ตัวอย่างประโยค 非常事態宣言 ภาษาญี่ปุ่น

インド 中国 ロシアでも 非常事態宣言が出されました

ใส่ความเห็น