ที่วางข้อศอก ภาษาญี่ปุ่น

ひじ掛け แปลว่า
(ひじ掛け อ่านว่า ひじかけ[hiji kake])

ที่วางข้อศอก ภาษาญี่ปุ่น ひじ掛け

ตัวอย่างประโยค ひじ掛け ภาษาญี่ปุ่น

ひじ掛けイスに見事に化けたのう

ใส่ความเห็น