การไม่เปิดเผยต่อสาธาณชน ภาษาญี่ปุ่น

非公開 แปลว่า
(非公開 อ่านว่า ひこうかい[hikou kai])

การไม่เปิดเผยต่อสาธาณชน ภาษาญี่ปุ่น 非公開

ตัวอย่างประโยค 非公開 ภาษาญี่ปุ่น

企業Iは非公開のVRを開発し 個人の記憶やデータのほか―

ใส่ความเห็น