วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ภาษาญี่ปุ่น

非金属 แปลว่า
(非金属 อ่านว่า ひきんぞく[hiki n zo ku])

วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ภาษาญี่ปุ่น 非金属

ตัวอย่างประโยค 非金属 ภาษาญี่ปุ่น

ポリマー(非金属)製です

ใส่ความเห็น