คืนกลับที่เดิม ภาษาญี่ปุ่น

引き戻す แปลว่า
(引き戻す อ่านว่า ひきもどす[hikimodosu])

คืนกลับที่เดิม ภาษาญี่ปุ่น 引き戻す

ตัวอย่างประโยค 引き戻す ภาษาญี่ปุ่น

バルブ閉鎖! ” 引き戻す気だ”

ใส่ความเห็น