ย้ายออกจาก ภาษาญี่ปุ่น

引き払う แปลว่า
(引き払う อ่านว่า ひきはらう[hikiharau])

ย้ายออกจาก ภาษาญี่ปุ่น 引き払う

ตัวอย่างประโยค 引き払う ภาษาญี่ปุ่น

その後 ここを引き払う

ใส่ความเห็น