ดึงคนที่มีความสามารถมาสังกัดตนเอง ถอน ภาษาญี่ปุ่น

引き抜く แปลว่า
(引き抜く อ่านว่า ひきぬく[hikinuku])

ดึงคนที่มีความสามารถมาสังกัดตนเอง ถอน ภาษาญี่ปุ่น 引き抜く

ตัวอย่างประโยค 引き抜く ภาษาญี่ปุ่น

売れてるバンドを 引き抜くんだろ?

ใส่ความเห็น