เวลาที่สมควรจะถอนตัวออกมา ภาษาญี่ปุ่น

退き時 แปลว่า
(退き時 อ่านว่า ひきどき[hiki doki])

เวลาที่สมควรจะถอนตัวออกมา ภาษาญี่ปุ่น 退き時

ตัวอย่างประโยค 退き時 ภาษาญี่ปุ่น

退き時を決めるのが 難しいわね

ใส่ความเห็น