สิ้นลมหายใจ รับไว้ จากไป ภาษาญี่ปุ่น

引き取る แปลว่า
(引き取る อ่านว่า ひきとる[hikitoru])

สิ้นลมหายใจ รับไว้ จากไป ภาษาญี่ปุ่น 引き取る

ตัวอย่างประโยค 引き取る ภาษาญี่ปุ่น

コリーンが息を引き取る前に 言った言葉をまだ伝えてなかったな・・

ใส่ความเห็น