ดึงดูดความสนใจ ดึงเข้าใกล้ เข้าใกล้ ภาษาญี่ปุ่น

引き付ける แปลว่า
(引き付ける อ่านว่า ひきつける[hikitsukeru])

ดึงดูดความสนใจ ดึงเข้าใกล้ เข้าใกล้ ภาษาญี่ปุ่น 引き付ける

ตัวอย่างประโยค 引き付ける ภาษาญี่ปุ่น

僕が SUVに 敵を引き付ける 君はバンを─

ใส่ความเห็น