เชิญมา ดึงออกมา ถอนเงิน ภาษาญี่ปุ่น

引き出す แปลว่า
(引き出す อ่านว่า ひきだす[hikidasu])

เชิญมา ดึงออกมา ถอนเงิน ภาษาญี่ปุ่น 引き出す

ตัวอย่างประโยค 引き出す ภาษาญี่ปุ่น

両者の長所を引き出す 組み合わせだった

ใส่ความเห็น