การดึงออกมา การถอน(เงิน) ลิ้นชัก ภาษาญี่ปุ่น

引出し แปลว่า
(引出し อ่านว่า ひきだし[hikidashi])

การดึงออกมา การถอน(เงิน) ลิ้นชัก ภาษาญี่ปุ่น 引出し

ตัวอย่างประโยค 引出し ภาษาญี่ปุ่น

何か引出します

ใส่ความเห็น