การติดต่อค้าขาย คนที่อ้างอิง การอ้างอิง ภาษาญี่ปุ่น

引き合い แปลว่า
(引き合い อ่านว่า ひきあい[hikiai])

การติดต่อค้าขาย คนที่อ้างอิง การอ้างอิง ภาษาญี่ปุ่น 引き合い

ตัวอย่างประโยค 引き合い ภาษาญี่ปุ่น

大きい魔法を引き合いに出すな

ใส่ความเห็น