หมดความสนใจ เหน็บหนาว รู้สึกหนาว ภาษาญี่ปุ่น

冷える แปลว่า
(冷える อ่านว่า ひえる[hieru])

หมดความสนใจ เหน็บหนาว รู้สึกหนาว ภาษาญี่ปุ่น 冷える

ตัวอย่างประโยค 冷える ภาษาญี่ปุ่น

何だって作戦前は 腹が冷えるんだ!?

ใส่ความเห็น