การที่แดดส่องถึง ภาษาญี่ปุ่น

日当たり แปลว่า
(日当たり อ่านว่า ひあたり[hi-atari])

การที่แดดส่องถึง ภาษาญี่ปุ่น 日当たり

ตัวอย่างประโยค 日当たり ภาษาญี่ปุ่น

最初、1日当たり16オンスの配給であったが

ใส่ความเห็น