ส่วนบุคคล ภาษาญี่ปุ่น

パーソナル แปลว่า
(パーソナル อ่านว่า ぱーそなる[pa ̄-so naru])

ส่วนบุคคล ภาษาญี่ปุ่น パーソナル

ตัวอย่างประโยค パーソナル ภาษาญี่ปุ่น

彼は何の関係がない場合の判断 共同パイロットを搭載したパーソナル

ใส่ความเห็น