โรคพาร์กินสัน ภาษาญี่ปุ่น

パーキンソン แปลว่า
(パーキンソン อ่านว่า ぱーきんそん[pa ̄ kin son])

โรคพาร์กินสัน ภาษาญี่ปุ่น パーキンソン

ตัวอย่างประโยค パーキンソン ภาษาญี่ปุ่น

パークスだかパーカー… あるいはパーキンソン

ใส่ความเห็น