กางเกงใน ภาษาญี่ปุ่น

パンティー แปลว่า
(パンティー อ่านว่า ぱんてぃー[panti ̄])

กางเกงใน ภาษาญี่ปุ่น パンティー

ตัวอย่างประโยค パンティー ภาษาญี่ปุ่น

あらパンティー

ใส่ความเห็น