ผักชีฝรั่ง ภาษาญี่ปุ่น

パセリ แปลว่า
(パセリ อ่านว่า ぱせり[paseri])

ผักชีฝรั่ง ภาษาญี่ปุ่น パセリ

ตัวอย่างประโยค パセリ ภาษาญี่ปุ่น

ケイパーとパセリを 加える

ใส่ความเห็น