การค้นหาเส้นทาง (Path Finder) ภาษาญี่ปุ่น

パスファインダー แปลว่า
(パスファインダー อ่านว่า ぱすふぁいんだー[pasu fu ~ainda ̄])

การค้นหาเส้นทาง (Path Finder) ภาษาญี่ปุ่น パスファインダー

ตัวอย่างประโยค パスファインダー ภาษาญี่ปุ่น

ロスはキアのロンドで マーシーは日産パスファインダー

ใส่ความเห็น