สนชนิดหนึ่ง สัปปะรด ภาษาญี่ปุ่น

パイン แปลว่า
(パイン อ่านว่า ぱいん[pain])

สนชนิดหนึ่ง สัปปะรด ภาษาญี่ปุ่น パイン

ตัวอย่างประโยค パイン ภาษาญี่ปุ่น

野戦病院で目覚めたら 3 パイントは他人の血だった

ใส่ความเห็น