พลาสเตอร์ยา เทปสำหรับติดแผล ภาษาญี่ปุ่น

絆創膏 แปลว่า
(絆創膏 อ่านว่า ばんそうこう[ban sō kō])

พลาสเตอร์ยา เทปสำหรับติดแผล ภาษาญี่ปุ่น 絆創膏

ตัวอย่างประโยค 絆創膏 ภาษาญี่ปุ่น

絆創膏はればOK

ใส่ความเห็น