การตายหลายครั้ง ไม่รอดพ้นจากความตาย ภาษาญี่ปุ่น

万死 แปลว่า
(万死 อ่านว่า ばんし[ban shi])

การตายหลายครั้ง ไม่รอดพ้นจากความตาย ภาษาญี่ปุ่น 万死

ตัวอย่างประโยค 万死 ภาษาญี่ปุ่น

シリウスを殺した女だ 万死に値するだろう

ใส่ความเห็น