กรุงเทพมหานคร ภาษาญี่ปุ่น

バンコク แปลว่า
(バンコク อ่านว่า ばんこく[ban koku])

กรุงเทพมหานคร ภาษาญี่ปุ่น バンコク

ตัวอย่างประโยค バンコク ภาษาญี่ปุ่น

この会社のチームとは 「バンコク・ナイト」と―

ใส่ความเห็น