ค่า คุณค่า ภาษาญี่ปุ่น

バリュー แปลว่า
(バリュー อ่านว่า ばりゅー[bari ~yu ̄])

ค่า คุณค่า ภาษาญี่ปุ่น バリュー

ตัวอย่างประโยค バリュー ภาษาญี่ปุ่น

あの人たちは 金の次には チャ・ジョンウの ネームバリューを信じてるから

ใส่ความเห็น