เงินค่าปรับ ภาษาญี่ปุ่น

罰金 แปลว่า
(罰金 อ่านว่า ばっきん[bakkin])

เงินค่าปรับ ภาษาญี่ปุ่น 罰金

ตัวอย่างประโยค 罰金 ภาษาญี่ปุ่น

遅れが出ると1日660ポンドの 罰金を払う契約だったらしい

ใส่ความเห็น