สถานีขนส่ง ภาษาญี่ปุ่น

バスターミナル แปลว่า
(バスターミナル อ่านว่า ばすたーみなる[ba suta ̄ mi naru])

สถานีขนส่ง ภาษาญี่ปุ่น バスターミナル

ตัวอย่างประโยค バスターミナル ภาษาญี่ปุ่น

どこ行くんです? バスターミナル

ใส่ความเห็น