บาสเกตบอล ตะกร้าสาน ภาษาญี่ปุ่น

バスケット แปลว่า
(バスケット อ่านว่า ばすけっと[ba suke tto])

บาสเกตบอล ตะกร้าสาน ภาษาญี่ปุ่น バスケット

ตัวอย่างประโยค バスケット ภาษาญี่ปุ่น

あれは? バスケット

ใส่ความเห็น