ขนมปังฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น

バゲット แปลว่า
(バゲット อ่านว่า ばげっと[ba-ge tto])

ขนมปังฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น バゲット

ตัวอย่างประโยค バゲット ภาษาญี่ปุ่น

セーヌ川のほとりで バゲットやチーズを食べて-

ใส่ความเห็น