อุปกรณ์ที่ติดตัวม้า ภาษาญี่ปุ่น

馬具 แปลว่า
(馬具 อ่านว่า ばぐ[ba gu])

อุปกรณ์ที่ติดตัวม้า ภาษาญี่ปุ่น 馬具

ตัวอย่างประโยค 馬具 ภาษาญี่ปุ่น

思いだしていただきたいですが カントは馬具職人の息子でした

ใส่ความเห็น