ศูนย์กลางการระเบิด ภาษาญี่ปุ่น

爆心 แปลว่า
(爆心 อ่านว่า ばくしん[bakushin])

ศูนย์กลางการระเบิด ภาษาญี่ปุ่น 爆心

ตัวอย่างประโยค 爆心 ภาษาญี่ปุ่น

爆心地の値と同じだ

ใส่ความเห็น