การซื้อขาย ภาษาญี่ปุ่น

売買 แปลว่า
(売買 อ่านว่า ばいばい[bai bai])

การซื้อขาย ภาษาญี่ปุ่น 売買

ตัวอย่างประโยค 売買 ภาษาญี่ปุ่น

〝ポジブルの クラウドファンド チケット売買

ใส่ความเห็น