การขายชาติ ภาษาญี่ปุ่น

売国 แปลว่า
(売国 อ่านว่า ばいこく[bai koku])

การขายชาติ ภาษาญี่ปุ่น 売国

ตัวอย่างประโยค 売国 ภาษาญี่ปุ่น

カピル・デーウは、優秀な選手だ.. 売国奴め!

ใส่ความเห็น