การเทขาย ภาษาญี่ปุ่น

売却 แปลว่า
(売却 อ่านว่า ばいきゃく[bai kyaku])

การเทขาย ภาษาญี่ปุ่น 売却

ตัวอย่างประโยค 売却 ภาษาญี่ปุ่น

ミリガン開発に売却だ 何をか言わん?

ใส่ความเห็น