การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภาษาญี่ปุ่น

倍加 แปลว่า
(倍加 อ่านว่า ばいか[bai ka])

การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภาษาญี่ปุ่น 倍加

ตัวอย่างประโยค 倍加 ภาษาญี่ปุ่น

倍加の術!

ใส่ความเห็น