การแยกความแตกต่าง การแยกแยะ ภาษาญี่ปุ่น

判別 แปลว่า
(判別 อ่านว่า はんべつ[han betsu])

การแยกความแตกต่าง การแยกแยะ ภาษาญี่ปุ่น 判別

ตัวอย่างประโยค 判別 ภาษาญี่ปุ่น

判別テストをやっても

ใส่ความเห็น