ตัวดูแล ตัวจัดการ ภาษาญี่ปุ่น

ハンドラ แปลว่า
(ハンドラ อ่านว่า はんどら[han dora])

ตัวดูแล ตัวจัดการ ภาษาญี่ปุ่น ハンドラ

ตัวอย่างประโยค ハンドラ ภาษาญี่ปุ่น

へっぽこハンドラッティ

ใส่ความเห็น