ปฏิกิริยาตอบโต้ในทางตรงกันข้าม ภาษาญี่ปุ่น

反動 แปลว่า
(反動 อ่านว่า はんどう[han dō])

ปฏิกิริยาตอบโต้ในทางตรงกันข้าม ภาษาญี่ปุ่น 反動

ตัวอย่างประโยค 反動 ภาษาญี่ปุ่น

その反動を?

ใส่ความเห็น