พิจารณาตัวเอง ภาษาญี่ปุ่น

反省する แปลว่า
(反省する อ่านว่า はんせいする[han sei suru])

พิจารณาตัวเอง ภาษาญี่ปุ่น 反省する

ตัวอย่างประโยค 反省する ภาษาญี่ปุ่น

よく 反省するんだな

ใส่ความเห็น