ครึ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

半数 แปลว่า
(半数 อ่านว่า はんすう[hansū])

ครึ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น 半数

ตัวอย่างประโยค 半数 ภาษาญี่ปุ่น

半数以上は降参兵です

ใส่ความเห็น