การเปิดครึ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น

半開 แปลว่า
(半開 อ่านว่า はんかい[han kai])

การเปิดครึ่งหนึ่ง ภาษาญี่ปุ่น 半開

ตัวอย่างประโยค 半開 ภาษาญี่ปุ่น

半開始してソビエト連邦 1点のリードです

ใส่ความเห็น