การโต้เถียง ความวุ่นวาย ภาษาญี่ปุ่น

波乱 แปลว่า
(波乱 อ่านว่า はらん[wa ran])

การโต้เถียง ความวุ่นวาย ภาษาญี่ปุ่น 波乱

ตัวอย่างประโยค 波乱 ภาษาญี่ปุ่น

波乱の中 1人の子供が居た

ใส่ความเห็น