กล้ามเนื้อหน้าท้อง ภาษาญี่ปุ่น

腹筋 แปลว่า
(腹筋 อ่านว่า はらすじ[harasuji])

กล้ามเนื้อหน้าท้อง ภาษาญี่ปุ่น 腹筋

ตัวอย่างประโยค 腹筋 ภาษาญี่ปุ่น

行為の間中ずっと 彼は腹筋運動を兼ねてるようだった

ใส่ความเห็น